Yritys

Visate Oy on vuonna 2010 perustettu rakennusalan yritys.

Visate Oy - Asuntoja loistosijainnilla

Pääpainomme on perheasuntojen rakentamisessa,


Ja saneraamisessa.

ja saneeraamisessa.


Kulttuurikohde Säisälän historiikki

Referenssit - Säisälä

Pala varhaista historiaa

Oulunsuun kylässä sijaitseva Säisälän 0,1115 manttaalin perintötila on ollut aikoinaan suuri maatila, joka on muodostettu vierekkäisistä Kauppilan ja Törmätalon tiloista. Maatilan oli perustanut agronomi Antti Säisä, joka oli ostanut määräalan Kauppilan tilasta. Kiinteistökaupasta oli käyty jopa käräjillä vuosina 1922 ja 1925. Vuonna 1944 Säisälä kuului vielä Oulunjoen kuntaan ja vasta sotien jälkeen vuonna 1947 Kastellin alue liitettiin Oulun kaupunkiin. Mittavan kokoisesta Säisälän manttaalitilasta oli muodostettu lukuisia tontteja, puistoja ja katualueita vuodesta 1948 lähtien. Oulun Kastellin pientaloalueen asemakaava laadittiin vuonna 1950 ja Säisälän peltoalueita muutettiin pientalojen tonteiksi. Vuoden 1952 yleiskaavassa Säisälän tila oli pääosiltaan asuntoaluetta ja kehitys jatkui samanlaisena myös myöhempinä aikoina.

Monta elämää nähnyt Säisälän talo

Oulunsuun Ranta-Kastellissa sijaitseva Säisälän talo on valmistunut noin vuonna 1915. Talo on mahdollisesti taiteilija Ilmari Karhulan suunnittelema. Päärakennus on säilynyt ulkoiselta arkkitehtuuriltaan alkuperäisessä kuosissaan. Ulkokuisti on lisätty 1930-luvulla ja lisäksi taloa on laajennettu kahdella huoneella. Parveke on ollut alun perin avonaisempi. Rakennuksiin on kuulunut navetta, viljamakasiini ja piharakennuksia, joista osa on jo purettu. Jäljellä on päärakennuksen lisäksi kaksi vanhaa varastorakennusta ja navetan paikalla on 2-kerroksinen luhtitalo. Piharakennuksen varastoon on tehty yksiö vuonna 1980. Päärakennus on säilynyt 2010-luvulle saakka hyväkuntoisena ja se on arvokas osa Oulunsuun Ranta-Kastellin kaupunkirakennetta. Säilyttämisen arvokkain osa on nimenomaan tämä päärakennus ja erityisesti sen ulkoarkkitehtuuri. Asemakaavan mukaan päärakennus on suojeltu Sr-2-merkinnällä.

Säisälän talo nykyään

Entisen Säisälän tilan päärakennus on 1½-kerroksinen vuorattu hirsitalo ja edustaa Jugend-tyylisuuntaa. Jugendin erityispiirteitä talossa ovat mm. epäsymmetrisyys, jyrkkä katto ja koristeelliset ikkunat. Talon ulkovuoraus on vaakapaneelia ja sokkeli on tehty suurista luonnonkivistä. Sokkelin päällä on lisäksi helmapuut. Kaikki julkisivumateriaalit kuten myös osa ikkunoista ja ulko-ovi ovat alkuperäisiä. Vaikka talon ulkoinen arkkitehtuuri ja ominaispiirteet ovat säilyneet, ovat valitettavasti alkuperäiset sisätilat hävinneet myöhemmin tehtyjen perusparannusten myötä. Niiden palauttaminen alkuperäiseen muotoonsa ei ole enää mahdollista. Ulkopuolelta talon väritys on nykyään oranssia ja punaista. Aikaisemmasta värityksestä ei ole muuta tietoa kuin, että 80-luvulla julkisivujen seinät olivat ruskeankeltaiset ja katto vihreä. Tontti on väljä ja puistomainen sekä pihaa ympäröivät vanha kuusiaita ja syreenipensaat.

Tulevaisuuden kynnyksellä

Säisälän talon ympärillä on pääasiassa matalaa omakotiasutusta. Nykyinen tontti on enää pieni osa alkuperäisestä Säisälän tilasta. Tulevaisuudessa tontti tullaan jakamaan asemakaavan muutosesityksessä kolmeksi tontiksi, joista yhteen sijoittuu säilytettävä päärakennus. Talon ympäristöön on tarkoitus rakentaa omakotitaloja, jotka sopivat sekä säilyvän talon rinnalle että sen ympäristöön. Jotta tontteihin jää väljyyttä, uudet talot tulevat olemaan 2-kerroksisia. Tonttien rajoille tulee uusi pensasaita ja vanhoja puita säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Säilytettävän talon tontti säilyy pääosin vanhaa mukaillen. Suuret syreenit korvataan matalalla pensasaidalla, jotta talo näkyisi kadulle. Tontin uudisrakentamisella vahvistetaan Säisälän talon asemaa pientaloalueena.

V

Visate Oy saneerasi Säisälän talon yhteistyössä sisustussuunnittelu Blue Blue Skyn kanssa.


Referenssit - Säisälä
Referenssit Säisälä